De Turkse taalcursussen worden zowel verzorgd voor hen die totaal geen kennis hebben van het Turks, als voor hen die hun Turks willen verbeteren. Ook hen, die een (deels) Turkse achtergrond hebben en hun Turks op een hoger niveau willen brengen, kunnen bij mij terecht. De aanpak voor deze verschillende groepen zal uiteraard anders zijn.

In deze cursus wordt het Turkije-Turks aangeboden. Deze term wordt gehanteerd om aan te duiden dat het om het Turks gaat dat in Turkije wordt gesproken. Wanneer u zich het Turkije-Turks eigen hebt gemaakt zult u niet alleen de Turken in Turkije in West-Europa kunnen verstaan, maar u zult ook de Turken in de Balkan regio, de Krim Tataren, de Turkmenen in Noord-Irak en Noord-Syrië, Turkmenistan en de Azerbeidjanen redelijk kunnen verstaan.

Voor de Turkse lessen heb ik samen met Petra van Dongen het driedelige lesmateriaal ontwikkeld. Tijdens de lessen zal met deze boeken de grammatica van de Turkse taal ruim voldoende worden behandeld. Het is immers belangrijk dat men weet wat men leert en niet bijvoorbeeld zinnen gaat 'onthouden' om deze bijvoorbeeld alleen op vakantie te gebruiken. Verder wordt vanzelfsprekend de nodigde aandacht besteed aan lees-, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid.

Allicht kunt u altijd een mail sturen of bellen om meer te weten te komen over de lessen.

U kunt bij mij terecht voor zowel groepslessen, als voor privélessen. Indien gewenst kan de les ook worden verzorgd middels Skype. De kosten voor de lessen zijn als volgt:

  • Een privéles van 60 minuten (geldt ook voor de lessen via Skype) bedraagt € 60.-
  • U kunt er ook voor kiezen om een pakket van 10 privélessen te nemen. In dat geval betaald u € 500.-
  • Kosten voor groepslessen hangen af van de grootte van de groep.

De locatie voor de lessen wordt nader bepaald.