De Turkse taalcursussen


De Turkse taalcursussen worden zowel verzorgd voor hen die totaal geen kennis hebben van het Turks, alsmede voor hen die hun Turks willen verbeteren. Ook zij, die een (deels) Turkse achtergrond hebben en hun Turks op een hoger niveau willen brengen, kunnen bij mij terecht. De aanpak voor deze verschillende groepen zal uiteraard anders zijn.

Bij deze taalcursussen wordt het Turkije-Turks aangeboden. Deze term wordt gehanteerd om aan te duiden dat het om het Turks gaat dat in Turkije wordt gesproken. Wanneer u zich het Turkije-Turks eigen hebt gemaakt zult u niet alleen de Turken in Turkije in West-Europa kunnen verstaan, maar u zult ook de Turken in de Balkan regio, de Krim-Tataren, de Turkmenen in Noord-Irak en Noord-Syrië, Turkmenistan en de Azerbeidjanen redelijk kunnen verstaan.

Voor de Turkse lessen heb ik samen met Petra van Dongen het vierdelige lesmateriaal ontwikkeld. Tijdens de lessen zal met deze boeken de grammatica van de Turkse taal ruim voldoende worden behandeld. Het is bedoeling dat de cursist het vooral 'begrijpt' en niet alleen maar zinnen gaat 'onthouden' voor bijvoorbeeld voor de vakantie. Verder wordt vanzelfsprekend de nodigde aandacht besteed aan lees-, spreek-, schrijf- en luistervaardigheid.

Allicht kunt u altijd een mail sturen of bellen om meer te weten te komen over de lessen.

De kosten van de lessen zijn als volgt:

U kunt bij mij ook terecht voor zowel groepslessen, als voor privélessen. Indien gewenst kan de les ook worden verzorgd middels Skype.

Een privéles van 60 minuten

(geldt ook voor de online lessen)

€65

Een pakket van 10 privélessen

€550

Groepslessen

De kosten voor groepslessen hangen af van de grootte van de groep